Hướng Dẫn Tham Khảo Nhanh

Hướng Dẫn Tham Khảo Nhanh

Hướng Dẫn Chung

Hướng dẫn tham khảo nhanh
Hướng dẫn tham khảo nhanh (Mac)
In WiFi

Máy photocopy đa chức năng/Máy in/ Fax

Auditron cho máy DC 451/551/706/606/506 (22.3KB) 
Hướng dẫn sao chụp, quét và fax trên máy DC186 / 156 (2.81MB) 
Hướng dẫn Quản trị viên máy DC186 / 156 (103KB) 
Hướng dẫn sao chụp và gửi fax  trên máy DC235 / 285/405 (129KB) 
Hướng dẫn in và quét trên máy DC405 / 285/235/706/606/506 (115KB) 
Hướng dẫn sao chụp và gửi fax  trên máy DC250 / 350/400 (140KB) 
Hướng dẫn sao chụp trên máy DC451 / 551/506/606/706 (108KB) 
Duyệt mật khẩu của hộp thư trên máy DC 451/551/706/606/506 (21.0KB) 
Hướng dẫn sao chụp và gửi fax trên máy DC286 / 236 (458KB) 
Hướng dẫn quét, in và fax trên máy DC286 / 236 (104KB) 
Hướng dẫn Quản trị viên trên máy DC286 / 236 (101KB) 
Hướng dẫn thay đổi số fax đã lưu cho dòng máy: 3006 (14.8KB) 
Hướng dẫn thay đổi số fax đã lưu cho dòng máy 7024 (21.2KB) 
Hướng dẫn thay đổi số fax đã lưu cho dòng máy 7033 (15.8KB) 
Hướng dẫn thay đổi số fax đã lưu cho dòng máy: 7041 (195KB) 
Hướng dẫn thay đổi số fax đã lưu cho dòng máy: A3201 (14.7KB) 
Hướng dẫn thay đổi số fax đã lưu cho dòng máy: Pro 610 (14.8KB) 

Hướng dẫn sử dụng DocuWorks 7 (Dành cho người mới bắt đầu)

1. Xem và quản lý tài liệu DW (5,206KB) 
1-1. Bắt đầu Desk và nhìn vào cửa sổ (260KB)
1-2. Hình thu nhỏ của Desk (216KB)
1-3. Phóng to hoặc thu nhỏ hình thu nhỏ (186KB)
1-4. Khởi động Viewer và nhìn vào cửa sổ (311KB)
1-5. Chuyển các trang trong Viewer (228KB)
1-6. Phóng to hoặc thu nhỏ cửa sổ Viewer (188KB)
1-7. Cuộn cửa sổ (166KB)
1-8. Thay đổi định dạng hiển thị trên Desk (258KB)
1-9. Thay đổi định dạng hiển thị của Viewer (412KB)
1-10. Hiển thị Desk InfoView (258KB)
1-11. Hiển thị Viewer InfoView (532KB)
1-12. Xếp chồng các tài liệu DW bằng Desk (251KB)
1-13. Tách các tài liệu DW bằng Desk (278KB)
1-14. Di chuyển các trang của tài liệu DW bằng Viewer (222KB)
1-15. Sắp xếp các tài liệu DW bằng chức năng tập hồ sơ (146KB)
1-16. Tạo các tập hồ sơ trên bàn (199KB)
1-17. Đưa các tài liệu DW vào hoặc lấy ra khỏi tập hồ sơ (276KB)
1-18. Di chuyển các tài liệu DW trong tập hồ sơ (274KB)
1-19. Xóa tài liệu DW khỏi một tập hồ sơ (250KB)
2. Tạo tài liệu DW (2.243KB)
2-1. Tạo tài liệu DW từ các tài liệu quét (470KB)
2-2. Nhập tài liệu DW từ hộp thư (679KB)
2-3. Tạo tài liệu DW từ các ứng dụng (195KB)
2-4. Tạo tài liệu DW từ các tập tin hình ảnh (215KB)
2-5. Đính kèm dữ liệu ban đầu (250KB)
2-6. Tạo các tài liệu DW khác (241KB)
3. Chỉnh sửa tài liệu DW (3,522KB)
3-1. Thêm chú thích vào tài liệu DW (460KB)
3-2. Thêm notepad vào tài liệu và ghi chép vào notepad (312KB)
3-3. Thay đổi thuộc tính chú thích (319KB)
3-4. Thêm dấu mộc ngày tháng hoặc dấu đánh dấu (281KB)
3-5. Thêm đường thẳng, mũi tên, hoặc tem dán (266KB)
3-6. Thêm liên kết (586KB)
3-7. Chỉnh sửa thanh công cụ chú thích (557KB)
3-8. Sử dụng các chú thích để tạo mục lục (263KB)
3-9. Sử dụng dữ liệu trong các tài liệu DW (261KB)
4. In tài liệu DW (402KB)
4-1. In Tài liệu DW (240KB)
5. Sử dụng DocuWorks thuận tiện hơn (1.364KB)
5-1. Tùy chỉnh DocuWorks (226KB)
5-2. Sử dụng các plug-in (232KB)
5-3. Thiết lập hoặc thay đổi các plug-in (501KB)
5-4. Giới thiệu các plug-in (214KB)
6. Kỹ thuật hữu ích (4.158KB)
6-1. Dễ dàng thiết lập thuộc tính cho các tài liệu thường dùng hoặc tiêu đề (254KB)
6-2. Chỉnh sửa các chú thích một cách hiệu quả (637KB)
6-3 Sử dụng chú thích tiện lợi và hiệu quả hơn (280KB)
6-4. Phóng to hoặc thu nhỏ các chú thích mà vẫn giữ tỷ lệ chiều dài và chiều rộng (272KB)
6-5. Vẽ đường cân đối (196KB)
6-6. Sắp xếp lại các tài liệu liên kết khi quét (298KB)
6-7. Chuyển đổi toàn bộ một book Excel thành một tài liệu DW (275KB)
6-8. Tạo album hoặc báo cáo bằng tập tài liệu (480KB)
6-9. In các tài liệu DW được lưu trong nhiều thư mục cùng lúc (226KB)
6-10. Tách in 1 trang và in dồn 2 trang chỉ bằng một thao tác đơn giản (263KB)
6-11. In notepad có kích thước ngoại cỡ (259KB)
6-12. Tạo một tài liệu DW có chứa liên kết đến dữ liệu gốc (463KB)

Đa chức năng màu

Hướng dẫn sao chụp và fax trên máy DCC 240/320/400 / (120KB)
Hướng dẫn in, quét và fax máy tính trên máy DCC240 / 320/400 (101KB)
Hướng dẫn Quản trị viên trên máy DCC240 / 320/400 (142KB)
Hướng dẫn sao chụp, quét và fax trên máy DCC240 / 320/400 (1,21MB)
Hướng dẫn in và quét trên máy DCC450 / 360/250 (106KB)
Hướng dẫn Quản trị viên trên máy DCC450 / 360/250 (102KB)

Máy photocopy công nghiệp dung lượng cao

Auditron cho DC1010S (62.6KB)
Hướng dẫn chế độ quét trên máy DC1015 (17.5KB)
Hướng dẫn Quản trị viên máy DC490 / Pro 45/55/90 (97.2 KB)

 Hướng dẫn sao chụp trên máy DC900 / 1100 (1,26MB)

Hướng dẫn in và quét trên máy WorkCentre Pro 45/55/90 (97,2 KB)
Hướng dẫn sao chụp và gửi fax trên máy WorkCentre Pro 45/55/90 (1.55MB)

Hướng dẫn sử dụng DocuWorks 7 (Nâng cao)

1. Xử lý và Tìm kiếm OCR hiệu quả (2,320KB)
1-1- Thêm thông tin văn bản bằng OCR (205KB)
1-2. Thực hiện xử lý OCR (nhận dạng ký tự) trên Desk (209KB)
1-3. Thực hiện xử lý OCR (nhận dạng ký tự) trên Viewer (273KB)
1-4. Xử lý ảnh trước khi xử lý OCR (476KB)
1-5. Tìm kiếm một tài liệu DW bằng Viewer (228KB)
1-6. Đánh dấu kết quả tìm kiếm trong một tài liệu DW trên Desk (250KB)
1-7. Tìm nhiều tài liệu DW trên Desk (451KB)
2. Tập hợp và lưu trữ theo ngày (1.849KB)
2-1. Hiển thị dữ liệu không phải tài liệu DW dưới dạng hình thu nhỏ hoặc biểu tượng (745KB)
2-2. Chuyển đổi tài liệu DW sang định dạng DocuWorks nén cao (nén MRC) (234KB)
2-3. Chuyển đổi một tài liệu quét sang định dạng DocuWorks nén cao (nén MRC) (252KB)
2-4. Tạo và sử dụng tập tin shortcut (188KB)
2-5 Gửi một tài liệu DW qua email (229KB)
3. Chia sẻ tài liệu DW với người khác (1.291KB)
3-1. Liên kết tới một thư mục (623KB)
3-2. Chỉnh sửa tài liệu DW trên trình duyệt web (276KB)
3-3. Các tính năng thuyết trình hiệu quả của DocuWorks (225KB)
4. Bảo mật tài liệu DW (3,449KB)
4-1. Bảo mật tài liệu DW (354KB)
4-2. Cài mật khẩu cho một tài liệu DW (465KB)
4-3. Mở tài liệu DW được bảo vệ bằng mật khẩu (221KB)
4-4. Tạo một tài liệu DW read-only (222KB)
4-5. Bảo vệ tài liệu DW bằng chữ ký điện tử DW (407KB)
4-6. Đăng ký chữ ký điện tử DW (384KB)
4-7. Tạo và gửi hoặc nhận thông tin chứng nhận chữ ký điện tử (255KB)
4-8. Bảo vệ dữ liệu bằng chữ ký điện tử (460KB)
4-9. Bảo vệ tài liệu DW bằng chứng chỉ điện tử (460KB)
 5. Ký một tài liệu DW (1.327KB)
5-1. Chữ ký điện tử là gì? (195KB)
5-2. Ký lên tài liệu bằng chữ ký điện tử hoặc chứng chỉ điện tử DocuWorks (480KB)
5-3. Xác minh một chữ ký điện tử DocuWorks được sử dụng làm chữ ký (303KB)
5-4. Nhập chứng chỉ điện tử đính kèm tài liệu DW vào IE * (159KB)
6. Nhập các bản vẽ có kích thước lớn (380KB)
6-1. Chuyển đổi một bản vẽ có kích thước lớn thành tài liệu DW
7. Tạo tập tin ở các định dạng khác (850KB)
7-1. Tạo tập tin PDF từ tài liệu DW (431KB)
7-2. Tạo tập tin hình ảnh từ một tài liệu DW (240KB)
8. Sử dụng tài liệu thuận tiện hơn (365KB)
8-1. Giới thiệu plug-in (182KB)
9. Các kỹ thuật hữu ích (3,341KB)
9-1. Giảm kích thước của một tài liệu DW hoặc các tập tin khác có chứa ảnh kích thước lớn (410KB)
9-2. Chèn dấu "Cấm sao chụp" hoặc các dấu khác trước khi in (437KB)
9-3. Bảo mật tài liệu DW đã ký (210KB)
9-4. Bảo mật nhiều tài liệu DW cùng một lúc (222KB)
9-5. Trình bày nhanh một bài thuyết trình PowerPoint đã chọn (264KB)
9-6. Mở một tài liệu DW kèm theo một bài thuyết trình PowerPoint ở chế độ toàn màn hình (215KB)
9-7. Mở bảng điều khiển hoạt động ở chế độ toàn màn hình (188KB)
9-8. Xem tài liệu DW trên CD bằng DocuWorks (200KB)
9-9. Mở một thư mục Desk sử dụng Explorer (253KB)
9-10. Tạo một chữ ký điện tử DW giống với chữ ký của bạn (223KB)
9-11. Tạo một plug-in chữ ký điện tử DW (246KB)

9-12. Lưu trữ các tài liệu gốc đã chỉnh sửa trong tập hồ sơ

Phụ Kiện

Auditron for B.E.A.R (22.3KB)