Thông báo sử dụng fax &Quét đến e-mail an toàn hơn

Máy in DocuPrint CM315z, DocuCentre SC2022