information security banner

Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

Cách thiết lập thiết bị đa chức năng Fuji Xerox để đảm bảo an toàn thông tin

Để sử dụng thiết bị/máy đa chức năng Fuji Xerox an toàn hơn, chúng tôi đề nghị bạn thay đổi mật mã quản trị hệ thống. Việc thay đổi mật mã quản trị hệ thống có thể giúp ngăn ngừa bên thứ ba truy cập trái phép vào thiết bị với mưu đồ xấu (thay đổi cài đặt, v.v...).

Nếu bạn kết nối thiết bị đa chức năng Fuji Xerox trực tiếp vào internet (khi thiết bị đặt ngoài tường lửa), ngoài việc thay đổi mật mã quản trị hệ thống, chúng tôi cũng đề nghị bạn thiết lập hạn chế truy cập IP để ngăn chặn sự truy cập trái phép từ các mạng bên ngoài. Việc thiết lập các hạn chế truy cập IP có thể giúp ngăn ngừa bên thứ ba truy cập trái phép vào máy với mưu đồ xấu (chẳng hạn như xem lịch sử công việc hay truy cập các thư mục thiết bị).

Ngoài ra, bằng cách thiết lập xác thực thiết bị, bạn có thể kiểm soát xác thực bằng cách sử dụng thông tin người dùng đã đăng ký trong các thiết bị đa chức năng. Chức năng này cho phép chỉ những người dùng xác thực mới được sử dụng thiết bị. Tuy nhiên người dùng cần phải nhập ID người dùng trên bảng điều khiển thiết bị hoặc dùng thẻ IC khi cần sử dụng thiết bị. Vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Vui lòng tiến hành các thiết lập sau để ngăn ngừa việc truy cập trái phép vào thiết bị đa chức năng:
Thay đổi mật mã quản trị hệ thống (để ngăn chặn sự truy cập trái phép vào màn hình quản trị hệ thống)Thiết lập hạn chế truy cập IP (hạn chế quyền truy cập vào các máy tính cá nhân cụ thể)Thiết lập xác thực thiết bị (hạn chế truy cập tới những người dùng đã được xác thực)

Các bước bảo mật thông tin

Đăng nhập bằng ID và mật mã quản trị hệ thống.
Nhấn nút [Tools], sau đó chọn [System Administrator’s Passcode] trong mục [Authentication / Security Settings] > [System Administrator Settings].
Chọn [New Passcode], dùng bàn phím được hiển thị để nhập mã mới từ 4 đến 12 ký tự và nhấn nút [Save].
Chọn [Retype Passcode], dùng bàn phím được hiển thị để nhập lại mã bạn đã nhập vào ở bước (3) và nhấn nút [Save].
Nhấn nút [Save] và chọn [Yes] để xác nhận.

Đây là quy trình hoàn thiện để đổi mật mã. 

Bạn cũng có thể đổi ID quản trị hệ thống
Có thể cài đặt ID quản trị hệ thống tại mục [System Administrator’s Login ID] trong [Authentication / Security Settings] > [System Administrator Settings]. 
(Xem màn hình bên trái)

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng có liên kết với các thiết bị đa chức năng, chẳng hạn như ApeosWare Management Suite, bạn cũng cần phải thay đổi cài đặt trong ứng dụng
  • Khởi động Internet Explorer, và nhập địa chỉ IP của thiết bị để làm URL hiển thị màn hình dịch vụ CentreWare Internet.
  • Chọn tab, và nhập ID và mật mã của quản trị viên hệ thống.
  • Chọn [Security]> [IP Filtering] trong menu ở bên trái màn hình.

 Setting IP Address Restrictions

Các bước sau đây được giả lập trong môi trường IPv4

Nhấn nút [Add] trên màn hình như trong ảnh hiển thị bên phải. Nhập nội dung [Source IP Address] và [Source IP Mask], sau đó nhấn nút [Apply].

 <Ví dụ 1> Cho phép truy cập từ một địa chỉ IP duy nhất (192.168.10.1):
             Địa chỉ IP nguồn: 192.168.10.1
             IP Mask nguồn: 32

 <Ví dụ 2> Cho phép truy cập từ nhiều địa chỉ IP (192.168.10.1 đến 192.168.10.255):
             Địa chỉ IP nguồn: 192.168.10.1
              IP Mask nguồn: 24

<Lưu ý>
- Địa chỉ IP nguồn
Thêm địa chỉ IPv4 để cho phép truy cập từ định dạng xxx.xxx.xxx.xxx. Với xxx là một số từ 0 đến 255. 
- IP Mask nguồnThêm địa chỉ mask của các địa chỉ Ipv4 bằng cách sử dụng số từ 0 đến 32 để cho phép truy cập.  Nếu bạn thiết lập địa chỉ mask này, lớp IP sẽ bị bỏ qua, và giá trị của địa chỉ mask sẽ được sử dụng.

Chọn ô đánh dấu [IP Filtering] trong mục [IP Filtering - Ipv4].

Nhấn nút [Apply].

IPV4 Filtering

Bạn có thể thiết lập xác thực thiết bị để kiểm soát xác thực bằng cách sử dụng thông tin người dùng đã đăng ký trong các thiết bị đa chức năng. Chức năng này cho phép chỉ những người dùng xác thực mới được sử dụng thiết bị. Tuy nhiên người dùng cần phải nhập ID người dùng trên bảng điều khiển thiết bị hoặc dùng thẻ IC khi cần sử dụng thiết bị. Vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Thiết lập xác thực thiết bị

Bật chế độ xác thực của thiết bị để xác định người sử dụng thiết bị.

1. Nhấn nút <Log In/Out>

Press log in out button

2. Nhập ID Quản trị viên hệ thống và chọn [Enter].
Chúng tôi đề nghị bạn thay đổi ID quản trị hệ thống và mật mã ngay sau khi cài đặt thiết bị. Nút <Log In/Out> sẽ sáng lên khi người dùng được xác thực.

Enter System Admin ID

Chọn [Tools].

Tools

Chọn [Authentication / Security Settings], và chọn [Authentication].

Select Authentication

Chọn [Login Type].

Login Type

Chọn [Login to Local Account], sau đó chọn [Save].

Login to Local Account

Yêu cầu quản trị

Bạn có thể cài đặt yêu cầu nhập mật mã trên bảng điều khiển thiết bị khi người dùng thực hiện xác thực. Chúng tôi khuyên bạn nên yêu cầu nhập mật mã để tăng cường tính bảo mật.

1. Nhấn nút mũi tên “đi xuống" và chọn [Passcode Policy].

Press down arrow button

2. Chọn [Passcode Policy for Control Panel Login], và chọn [Change Settings].

 Passcode Policy

3. Chọn [On], và chọn [Save].

ON Passcode Policy

4. Chọn [Close].

CLOSE Passcode Policy

Có thể yêu cầu thêm các cài đặt sau đây, tùy thuộc vào môi trường sử dụng thiết bị đa chức năng.

  • Thiết lập quản lý bộ đếm
  • Đăng ký người dùng và thiết lập các chức năng hạn chế sử dụn

Tuy nhiên người dùng cần phải nhập ID người dùng trên bảng điều khiển thiết bị hoặc dùng thẻ IC khi cần sử dụng thiết bị. Vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh của chúng tôi để biết thêm chi tiết.