Nhãn Xác Thực

Cách để nhận ra sản phẩm/Vật tư Fuji Xerox chính hãng?

Nhãn Xác Thực XEROX

 • Xerox và Fuji Xerox sử dụng một "nhãn xác nhận" trên bao bì vật tư (như hộp mực, các bộ phận thay thế của khách hàng).
 • Nhãn xác thực là một nhãn nhỏ (3,3 x 1,3 cm) có thương hiệu Xerox in hologram được sử dụng để xác minh một mặt hàng là "Chính hãng Xerox" và thường được áp dụng cho cả vật tư của Xerox và Fuji Xerox.

Cách nhận dạng vật tư chính hãng Xerox/Fuji Xerox

 • Khi bạn thấy có nhãn xác thực trên bao bì vật tư của Xerox/Fuji Xerox, vui lòng kiểm tra các thuộc tính sau của nhãn:
 • Có nhãn giống như mẫu minh họa ở trên.
 • Số sê-ri in bên phải nhãn.
 • Mã vạch được in dọc theo cạnh dưới cùng của nhãn.
 • Điều quan trọng nhất là nội dung trên nhãn sẽ thay đổi thành các từ "GENUINE", "ORIGINAL", "VERITABLE" và "AUTHENTICO” khi nhìn từ các góc khác nhau.

Các sản phẩm hiện có dán nhãn

 • Đối với sản phẩm thuộc thương hiệu Fuji Xerox, hầu hết các vật tư máy in đều có nhãn xác thực. Một số vật tư chính hãng của Fuji Xerox (bao gồm cả vật tư cho thiết bị đa chức năng) vẫn chưa được dán nhãn xác thực. Những hộp mực này không được coi là giả mạo chỉ vì không có nhãn xác thực. Fuji Xerox có kế hoạch tiếp tục triển khai in nhãn lên bao bì các vật tư khác trong tương lai.
 • Đối với các sản phẩm thuộc thương hiệu Xerox, đa số mực in và hộp mực cho các sản phẩm văn phòng và sản phẩm in công nghiệp đều có nhãn xác thực. Một số sản phẩm chính hãng lưu lượng ít chọn lọc sẽ không có nhãn và vì vậy không thể coi đó là hàng giả.

Nhãn xác thực với logo XEROX mới 

 • Xerox và Fuji Xerox xin giới thiệu nhãn xác thực với logo mới của chúng tôi. Trong một khoảng thời gian nhất định, trên thị trường sẽ lưu hành 2 loại nhãn, một nhãn với logo mới và nhãn khác có logo cũ. Cả hai đều là sản phẩm chính hãng của Xerox/Fuji Xerox và không nên lầm lẫn là hàng giả.
 • Những thuộc tính dùng để kiểm tra nhãn chính hãng vẫn giữ nguyên như cũ