Robotics Process Automation

Tự động hóa quy trình bằng Robot

Các công ty đang tìm kiếm các giải pháp nhanh chóng và tiết kiệm chi phí để xử lý các công việc lặp đi lặp lại và các tác vụ có khối lượng công việc lớn. Trong bước ngoặt chuyển đổi kỹ thuật số về máy học, phần mềm Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) đã gia tăng độ chính xác khi xử lý và giảm những lỗi mà con người hay mắc phải, và là một đáp ứng thích hợp cho các doanh nghiệp. Với sự thành công của giải pháp RPA của Fuji Xerox, chúng tôi đã giúp các khách hàng định hướng công cụ hỗ trợ quy trình nghiệp vụ này, chính công cụ này đã tối ưu hóa việc tuân thủ quy định và mang lại sự hài lòng cho khách hàng ngay tức thì bởi việc lấy lại lợi tức đầu tư nhanh chóng (ROI)