freeflow banner

FreeFlow ® Variable Information Suite

Giải Pháp Nhanh và Linh hoạt đem đến Năng suất Tối ưu

Tổng quan

Bí quyết để mang lại những ấn phẩm có thông tin biến đổi với tốc độ cao.
Thúc đẩy hoạt động kinh doanh với sức mạnh cá nhân hóa thông tin và tối đa hóa năng suất.
Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay, các doanh nghiệp đang dần chuyển sang hình thức giao tiếp cá nhân hóa, có khả năng gửi các thông điệp riêng biệt phù hợp cho từng người nhận để giúp giữ chân cũng như mở rộng mạng lưới khách hàng. Để tạo ra các sản phẩm có yêu cầu cá nhân hóa cao, bạn cần phải có những công cụ mạnh mẽ có khả năng xử lý công việc mà không làm ảnh hưởng đến quy trình sản xuất. Bạn cần tốc độ, sự linh hoạt và sự hiệu quả.

Chiến lược chính

Bạn đang mong muốn:

  • In hàng trăm hoặc trăm nghìn trang có nội dung khác nhau.
  • In công việc hoặc tạo các tập tin PDF để xem, lưu trữ và phân phối trên thiết bị điện tử.
  • In từ môi trường SAP
  • Tạo các quảng cáo XML nhanh chóng và dễ dàng. Không yêu cầu kinh nghiệm lập trình.
  • Bạn không cần phải tốn thời gian để gửi một khối lượng lớn tập tin đến máy in và không cần phải tốn chi phí đầu tư một máy chủ chuyên dụng.
  • Phần mềm này sẽ giúp bạn thiết kế, tạo và in ra các sản phẩm theo tùy chỉnh riêng có giá trị cao, trong thời gian ngắn hạn và dài hạn một cách đơn giản và hiệu quả.

Lợi ích

The FreeFlow® VI Suite — giải pháp nhanh và dễ dàng nhất để tạo ra các ấn phẩm có dữ liệu biến đổi.

Kiểm soát chi phi với phần mềm có giá cả phù hợp và không cần phải đầu tư thêm phần cứng.
Sản xuất được nhiều hơn với công suất tăng cao đáng kể.
Gia tăng lợi nhuận hơn với các sản phẩm được cá nhân hóa sáng tạo và bắt mắt.
Hợp nhất quy trình công việc.