production solution banner

Giải pháp cho sản xuất

Đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới.

Tổng quan

Việc tối ưu hóa quy trình công việc in của bạn không chỉ là một điều tốt đẹp mà còn là một chức năng cần thiết để điều hành một doanh nghiệp thành công. Khách hàng ngày càng yêu cầu những công việc phức tạp hơn với thời gian vận hành ngắn hơn và thời gian xoay vòng nhanh hơn. Kết quả là bạn phải sản xuất hàng trăm công việc in khác nhau mỗi ngày thay vì chỉ một vài công việc như trước đây - và quy trình cũ không thể kham nổi khối lượng này. Chúng tôi có một bộ các giải pháp quy trình làm việc thông minh giúp bạn đáp ứng được các nhu cầu của khách hàng và đạt được các mục tiêu kinh doanh để duy trì lợi nhuận và tính cạnh tranh. 

Giải pháp