print management banner

Giải pháp quản lý in

Kiểm soát hoàn toàn và quản lý toàn bộ hệ thống in trong tổ chức của bạn với Giải pháp quản lý in của Fuji Xerox.

Thách thức

Bạn có bao giờ gặp vấn đề về việc phân bố chi phí do không nắm được lượng sử dụng thiết bị tại các phòng ban? Doanh nghiệp của bạn hiện có xác thực người dùng để tránh các trường hợp không bảo mật bản in? Nơi bạn làm việc có thải ra nhiều rác do in ấn các bản in không cần thiết hay không?
Việc kết nối với chỉ một máy in duy nhất có ảnh hưởng đến năng suất của bạn? Chi phí thiết bị và phí bảo dưỡng cao có khiến bạn thất vọng?

Kiểm soát hoàn toàn và quản lý toàn bộ hệ thống in trong tổ chức của bạn, đồng thời tăng cường tính bảo mật và giảm chi phí đầu tư với Giải pháp quản lý in và in ấn bảo mật của Fuji Xerox Vietnam.

Tính năng

  • Bảo mật toàn bộ hoạt động in ấn với chức năng xác thực người dùng một chạm.
  • Chức năng in theo người dùng cho phép bạn in công việc từ bất kỳ thiết bị đa chức năng nào.
  • Thay đổi thiết lập của lệnh in trước khi in.
  • Chức năng In theo quy tắc cho phép quản trị viên xác định trước người dùng nào có thể in trên thiết bị.
  • Công cụ giám sát thiết bị cung cấp thông tin thời gian thực về trạng thái của thiết bị.

Lợi ích

  • Cho phép quản lý toàn diện mọi chi phí hoạt động tại doanh nghiệp.
  • Tăng năng suất của nhân viên nhờ việc loại bỏ được những rắc rối phát sinh do chờ đợi để sử dụng máy in.
  • Giải pháp in thuận tiện giúp tăng tốc quy trình công việc với chi phí hoạt động thấp.
  • Ngăn ngừa sự lãng phí tài nguyên chẳng hạn như các bản in không cần thiết cũng như giảm được những hư hại của thiết bị đa chức năng do sử dụng quá mức.
  • Giảm đáng kể nguy cơ tiết lộ thông tin hay dữ liệu nhạy cảm.

Các mục liên quan