document security solutions banner

Giải pháp bảo mật tài liệu

Kiểm soát việc rò rỉ thông tin bằng cách tận dụng khả năng truy xuất cao thông qua biện pháp lưu trữ các bản ghi hình ảnh.

Thách thức

Bạn không thể xác định tài liệu nào đã được in ra và in ra khi nào? Bạn gặp khó khăn trong việc theo dõi tất cả các dữ liệu đã in? Dung lượng lưu trữ tài liệu của bạn bị hạn chế? Việc theo dõi quy trình xử lý tài liệu 24/7 quá vất vả đối với bạn? Hay bạn rất khó để biết được các tài liệu cũ và mới hiện đang nằm ở đâu?

Hãy kiểm soát việc rò rỉ thông tin bằng cách tận dụng khả năng truy xuất cao thông qua biện pháp lưu trữ các bản ghi hình ảnh cũng như ảnh tài liệu trong hệ thống tổ chức của bạn với Giải pháp bảo mật tài liệu của chúng tôi.

Tính năng

  • Cho phép lưu trữ các tài liệu do thiết bị đa chức năng xử lý dưới dạng hình ảnh.
  • Bảo mật các thông tin quan trọng của công ty bằng cách theo dõi toàn bộ quy trình xử lý tài liệu.
  • Lưu trữ và gọi lại tài liệu đã lưu.
  • Có thể thiết lập các điều kiện và thông báo quản lý bản ghi hình ảnh tùy theo sở thích của người dùng.
  • Tìm kiếm qua một loạt các tài liệu với chức năng nhận dạng ký tự quang học (OCR).

Lợi ích

  • Đảm bảo tài liệu được gửi và nhận đúng theo giao thức của công ty.
  • Không bị mất các thông tin quan trọng do có khả năng truy xuất rò rỉ.
  • Có thể truy cập vào các dữ liệu cũ một cách nhanh chóng và thuận tiện.
  • Giảm tổng chi phí sở hữu bằng cách ngăn ngừa việc in ấn/sao chụp lãng phí.
  • Tìm kiếm và thu thập thông tin bảo mật một cách hiệu quả khi cần.

Các mục liên quan