document portal banner

Cổng tài liệu

Tập trung quản lý thiết bị và sắp xếp quy trình công việc tài liệu như sao chụp, quét, in và fax.

Thách thức

Việc cấu hình và thiết lập các thiết bị đa chức năng của bạn bị riêng lẻ và không đồng bộ với nhau? Các cài đặt quy trình làm việc của bạn có phức tạp và cần nhiều nguồn lực quản trị IT để duy trì? Việc lưu trữ tài liệu và in ấn của bạn có bị hạn chế không đảm bảo được độ bảo mật hay không?

Bạn gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát và giám sát lượng sử dụng các thiết bị đa chức năng? Với Cổng Tài liệu Fuji Xerox, bạn có thể tập trung quản lý thiết bị và sắp xếp quy trình công việc tài liệu như sao chụp, quét, in và fax. 

Tính năng

 • Quét và gửi các tài liệu bảo mật bằng cách xác thực người dùng cá nhân.
 • Tìm kiếm qua một loạt các tài liệu với chức năng nhận dạng ký tự quang học (OCR).
 • Theo dõi thiết bị và lập báo cáo sử dụng tùy chọn.
 • Cá nhân hóa giao diện người dùng của riêng bạn và các sở thích khác trong thiết bị đa chức năng.
 • Một trình điều khiển in đồng nhất cho tất cả các thiết bị in.
 • Lấy bản in tại bất kỳ thiết bị đa chức năng nào.

Lợi ích

 • Truyền tải thông tin an toàn.
 • Trích xuất nội dung tài liệu một cách nhanh chóng và chính xác. 
 • Khả năng in theo nhu cầu giúp làm giảm giấy và chi phí.
 • Dễ bảo dưỡng và tối ưu hóa tổng chi phí sở hữu.
 • Chi phí quản lý IT thấp do không cần quản lý các trình điều khiển in khác nhau.

Các mục liên quan