Security

Bảo mật

Giữ an toàn cho dữ liệu của bạn

Quản lý dữ liệu dễ dàng
Nhu cầu bảo mật và bản quyền của bạn đã được Smart Work Gateway đảm bảo. Phương thức bảo mật tập trung vào dữ liệu và Quản lý Quyền Thông tin (IRM) sẽ kiểm soát việc sử dụng, biến đổi, và cung cấp nội dung mà bạn sở hữu và việc xử lý thông tin của bạn sẽ được thực hiện với tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Nếu thông tin mật bị lộ, bạn sẽ được trang bị để phản hồi ngay lập tức, bảo vệ dữ liệu và xác nhận nguồn.

Bảo vệ an ninh mạng
Smart Work Gateway có thể giúp bạn giảm thiểu các mối đe dọa từ bên trong và các rò rỉ thông tin. Tất cả các trường hợp sao chép, in, scan, và fax sẽ được ghi tự động cùng với chi tiết về người dùng, loại tài liệu và thiết bị được sử dụng. Điều này là một phần của dấu kiểm tra tài liệu mà sẽ tạo điều kiện để dễ dàng truy xuất nguồn trong các vụ rò rỉ. Dấu Kiểm tra Tài liệu cũng sẽ đảm bảo rằng các tài liệu sẽ được xử lý đúng theo giao thức, khuyến khích nhân viên có trách nhiệm đối với các tài liệu mà họ quản lý.

Xác thực người dùng một chạm
Smart Work Gateway bảo vệ mọi hoạt động in ấn với xác thực người dùng một chạm. Bạn có thể quản lý người có thể vận hành các MFD cũng như là cho phép tài liệu đã in được xuất ra chỉ khi người dùng đã được xác thực.

Smart Work Gateway

Thay đổi cách vận hành doanh nghiệp của bạn bằng cách đưa doanh nghiệp của bạn đến với thời đại kỹ thuật số cùng với bộ giải pháp nâng cao hiệu suất và bảo mật tốt hơn của Smart Work Gateway.

Khám phá những thiết bị mới nhất trong giải pháp của Smart Work Gateway