CostControl

Kiểm soát Chi phí

Duy trì quản lý chặt chẽ các chi phí

Tính minh bạch chi phí
Điều gì có thể cân đo được thì sẽ quản lý được. Với các công cụ quản lý thiết bị, bạn sẽ biết được khối lượng in và sao chép của từng tháng bằng FX Direct Portal trên máy tính bàn hoặc thiết bị di động một cách chính xác. Bạn có thể xem các thông tin thời gian thực trên tình trạng của thiết bị và tạo các báo cáo dung lượng tùy biến từ bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào. Bạn có thể truy cập vào dung lượng tài nguyên đã sử dụng và công việc để cải thiện chi phí vận hành và năng suất.

Kiểm soát in ấn chung
Kiểm soát chung các hoạt động in ấn sẽ giúp bạn quản lý chi phí và hiệu quả công việc tốt hơn. Bạn có thể ngăn chặn lãng phí và bảo vệ các hoạt động in ấn bằng việc xác thực người dùng một chạm. Bạn sẽ có thể ngăn chặn mọi truy cập không cấp quyền nhờ vào việc theo dõi dựa trên người dùng cùng với nhiều cấp độ xác thực khác nhau (thẻ, mã, đăng nhập). Chương trình chỉ thực hiện lệnh in chỉ khi nào người dùng hoặc người nhận tài liệu được ủy quyền đã tiếp cận MFD.

Quản lý chi phí tổng thể
Chỉ cần đầu tư vào điều bạn cần. Các tính năng Smart Work Gateway có thể dễ dàng quản lý, gia hạn, và nâng cấp thông qua các gói dịch vụ khác nhau. Hệ thống Smart Work Gateway được thiết kế phù hợp với các quy trình Quản lý Chất lượng chung trong hệ thống quản lý của bạn, đưa ra các cập nhật thời gian thực từ các thiết bị Fuji Xerox. Với việc quản lý chi phí tổng thể, bạn có thể hiện thực hóa các khoản tiết kiệm thêm và giảm tổng chi phí của việc sở hữu và vận hành.

Smart Work Gateway

Thay đổi cách vận hành doanh nghiệp của bạn bằng cách đưa doanh nghiệp của bạn đến với thời đại kỹ thuật số cùng với bộ giải pháp nâng cao hiệu suất và bảo mật tốt hơn của Smart Work Gateway.

Khám phá những thiết bị mới nhất trong giải pháp của Smart Work Gateway