Cloud and Mobile

Đám mây và Di động

Quy trình làm việc hợp nhất
Với bàn làm việc di động hiện đại, bạn sẽ có một loạtcác dịch vụ đám mây để đăng nhập vào mỗi khi bạn khởi động lại hệ thống. Với Smart Work Gateway, bạn có thể kết nối với các dịch vụ đám mây và chỉ cần đăng nhập 1 lần. Quản lý và xem trước tài liệu, tìm kiếm nội dung, và thực hiện chuyển tập tin từ một nơi kỹ thuật số.

Di động tột đỉnh
Với nhiều thiết bị, việc không tương thích trở thành một vấn đề. Nhưng với Smart Work Gateway, các thiết bị sẽ hoạt động tốt với nhau. Bạn có thể làm việc trên đường đi hoặc tại bàn làm việc, hoặc từ bất kỳ đâu. Bạn có thể truy cập và xử lý di động với thiết bị iOS và Android. Trao đổi dữ liệu với các ứng dụng đám mây bằng Cloud Service Hub.

In ấn theo yêu cầu

Cloud on Demand Print cho phép người dùng in từ bất kỳ thiết bị di động nào, bằng bất kỳ mạng văn phòng và mạng di động nào một cách tiện lợi mà không gây hại gì đến bảo mật. Tất cả những gì bạn cần là ID và mật khẩu, và tài liệu của bạn trên đám mây. Điều này cho phép bên in ra tài liệu bạn cần ở bất kỳ đâu.

Smart Work Gateway

Thay đổi cách vận hành doanh nghiệp của bạn bằng cách đưa doanh nghiệp của bạn đến với thời đại kỹ thuật số cùng với bộ giải pháp nâng cao hiệu suất và bảo mật tốt hơn của Smart Work Gateway.

Khám phá những thiết bị mới nhất trong giải pháp của Smart Work Gateway