Intelligent Workflow

Quy trình làm việc thông minh

Tối giản quy trình xử lý tài liệu hiện tại và giúp chia sẻ nội dung một cách bảo mật để nâng cao năng suất và tính cạnh tranh.

Tối giản quy trình
Trải nghiệm một nền tảng quản lý quy trình làm việc khép kín, bảo mật. Tự động hóa quy trình làm việc nhờ tính năng xử lý tài liệu với cài đặt trước.

Nâng cao năng suất
Số hóa thông tin từ một điểm trung tâm cũng như giảm thời gian, chi phí cho các chức năng quản lý.

Cải thiện trải nghiệm người dùng và khách hàng 
Cởi bỏ những nút thắt trong quy trình làm việc và kinh doanh, cho phép hành động và phản ứng nhanh hơn trước yêu cầu của khách hàng. Số hóa và tự động hóa giúp loại bỏ sai sót do con người để phục vụ khách hàng hiệu quả hơn.

Intelligent Workflow

Các Giải pháp và Tính năng liên quan

Rất dễ dàng để mua các sản phẩm, vật tư và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có mạng lưới đại diện bán hàng rộng khắp sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn đúng giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu kinh doanh của mình.