Education

Một giải pháp A + cho Các trung tâm Giáo dục Tư nhân

Ngành công nghiệp cho các trung tâm giáo dục tư nhân, bao gồm trường mẫu giáo, giáo viên dạy kèm tư nhân và trung tâm học thêm, đã diễn ra trên toàn cầu bởi cha mẹ mong muốn tăng cường giáo dục của con em mình thông qua các kênh bổ sung này. Với sự tăng trưởng theo cấp số nhân này, các quản trị viên liên tục tìm cách kết hợp các quy trình tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn vào các hoạt động của họ.

Học cách vận hành hợp lý
Việc hoạt động kém hiệu quả đặc biệt được thể hiện rõ trong mảng giáo dục tư nhân vì hầu hết hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau - mỗi khu vực được quản lý độc lập. Cách hoạt động độc lập này có hậu quả sau:

  • Thiếu hạ tầng mạngđể kết nối các trung tâm ở các vị trí khác nhau, đòi hỏi nhân viên CNTT phải đi lại, làm tăng chi phí bảo trì và hỗ trợ CNTT.
  • Việc kiểm soát chi phí toàn diện là không thể vì các trung tâm tự quản lý chi phí liên quan đến bản in của riêng mình.
  • Mỗi trung tâm dành phần lớn thời gian để chuẩn bị và in tài liệu, thay vì dạy học!
Không gian làm việc thông minh của Fuji Xerox với Giải pháp Đám mây
Với giải pháp Đám mây của Fuji Xerox, các trung tâm giáo dục tư nhân có thể tập trung cả hỗ trợ CNTT và kiểm soát chi phí liên quan đến in ấn. Giải pháp này cũng tự động lưu trữ nội dung khóa học trong khi tạo điều kiện in ấn tài liệu khóa học mọi lúc, mọi nơi. 

Education_884

Giải pháp cung cấp các lợi ích sau:

Tiết kiệm chi phí/Quản lý.
Chỉ cần một trang web duy nhất để quản lý và cấu hình các thiết bị CNTT cũng như quản lý và giám sát các chi phí liên quan đến in của tất cả các trung tâm.

Hiệu quả. 
Nội dung khóa học được lưu trữ tự động để giáo viên được tự do để tập trung vào việc giảng dạy của họ.

Tính di động. 
Teachers get to access and print course materials anytime and anywhere—and can even delegate the job to administrative staff—again allowing them to focus on their teaching.

Giáo viên có thể truy cập và in tài liệu khóa học mọi lúc, mọi nơi — và thậm chí có thể ủy nhiệm công việc cho nhân viên hành chính — một lần nữa cho phép họ tập trung vào việc giảng dạy của họ.

Các trung tâm giáo dục tư nhân có thể giảm đáng kể các hoạt động kém hiệu quả thường đi kèm với việc quản lý nhiều chi nhánh. Với các giải pháp Fuji Xerox, trung tâm sẽ không cần phải đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng CNTT, nhưng vẫn đạt được dịch vụ in ấn toàn diện cho tất cả các chi nhánh của họ và cung cấp cho mỗi trung tâm khả năng truy cập dễ dàng vào tài liệu khóa học của họ.

Bạn muốn biết thêm về cách Fuji Xerox có thể giúp bạn tạo ra những trải nghiệm kỹ thuật số đó để biến đổi doanh nghiệp của bạn?

Liên hệ với chúng tôi

Các Giải pháp và Tính năng liên quan