Construction

Số hóa truyền thông cho công ty xây dựng

Khi các thành phố tiếp tục phát triển, do đó, nhu cầu cho các công ty xây dựng để tạo ra cơ sở hạ tầng chất lượng cao hơn với tốc độ nhanh hơn. Phụ thuộc vào sự hợp tác giữa các nhóm và nhà cung cấp khác nhau, nhu cầu giao tiếp hiệu quả và kịp thời chưa bao giờ rõ ràng hơn.
Với các công ty xây dựng có nhiều dự án ở các địa điểm khác nhau đều chạy đồng thời và liên lạc với nhiều đối tác bên ngoài cùng một lúc, dữ liệu dự án liên tục được cập nhật và chia sẻ giữa nhiều nhóm.

Nhu cầu hoạt động thay đổi của hợp tác kinh doanh
Một trong những thách thức chính của ngành xây dựng là số hóa giao tiếp
Quá trình này là một nỗ lực để sắp xếp hợp lý quản lý dự án và hợp tác giữa các nhà cung cấp.

  • Thiết kế kiến trúc thường được sửa đổi tại chỗ, dẫn đến dữ liệu được lưu trữ bị lỗi thời hoặc không khớp
  • Quy trình mua hàng thủ công, tốn nhiều giấy dẫn đến chi phí in ấn cao hơn và khả năng chồng chéo thông tin, dẫn đến sự chậm trễ trong lịch trình và chi tiêu quá mức
  • Email trực tiếp với nhà cung cấp dẫn đến một lượng lớn thư trong hộp thư đến nguy cơ lạc thông tin và quy trình quản lý tài liệu không hiệu quả

Bộ giải pháp số hóa các kênh truyền thông qua Đám mây của Fuji Xerox
Bằng giải pháp Đám mây của Fuji Xerox, các công ty xây dựng có thể cộng tác tốt hơn với các đối tác trong và ngoài nước thông qua các giải pháp quy trình làm việc kỹ thuật số. Điều này cho phép các thành viên trong nhóm dễ dàng chia sẻ và tải lên thông tin cho dù tại công trường hoặc tại văn phòng. 

Giải pháp cung cấp các lợi ích sau:

Cộng tác: 
Số hóa các kênh truyền thông đảm bảo mọi người được liên kết và cập nhật, cải thiện độ chính xác của dữ liệu và hiệu suất tổng thể. 

Cải tiến:
Các giải pháp trên dịch vụ Đám mây cho phép cho các nhân viên từ các địa điểm khác nhau chia sẻ và tải lên thông tin trong thời gian thực, cho phép giao tiếp nhanh hơn với các đối tác bên ngoài.

Hiệu quả:  
Through Fuji Xerox’s Cloud Solution Suite, companies can maximise valued time and human resources by zeroing in on cost-effective work solutions.

Thông qua Giải pháp dịch vụ Đám mây của Fuji Xerox, các công ty có thể tối đa hóa thời gian và nguồn nhân lực bằng cách đưa ra các giải pháp làm việc hiệu quả về chi phí.

Nhờ Bộ giải pháp Đám mây của Fuji Xerox, các công ty xây dựng có thể củng cố hoạt động của họ tốt hơn, cho dù các thành viên trong nhóm có mặt tại văn phòng hay tại công trường. Lưu ý đến bản chất của ngành - thiết kế đã chỉnh sửa và những thay đổi vào phút chót về thông tin kỹ thuật — điều quan trọng là mọi người luôn cập nhật để cung cấp sản phẩm tốt nhất chất lượng. Thông qua các giải pháp điện toán Đám mây của Fuji Xerox, nhân viên thực địa có thể dễ dàng tải lên bất kỳ cập nhật nào thông qua đám mây, giúp những người ở trụ sở có thể dễ dàng tải xuống và xử lý dữ liệu trong thời gian thực — lợi ích cho cả khách hàng và công ty.

Bạn muốn biết thêm về cách Fuji Xerox có thể giúp bạn tạo ra những trải nghiệm kỹ thuật số đó để biến đổi doanh nghiệp của bạn?

Liên hệ với chúng tôi

Các Giải pháp và Tính năng liên quan