Seamless Integration with Cloud Services

Bảo mật di động kiên cố

Đảm bảo các thiết bị cá nhân của bạn không bị xâm hại trước khi chúng kết nối với

Bảo mật dữ liệu mạnh và đáng tin cậy

Sử dụng các thiết bị di động thông minh để trao đổi dữ liệu với các ứng dụng đám mây thông qua Cloud Service Hub với sự an toàn đảm bảo toàn diện khi các hoạt động của bạn đều được bảo vệ mọi lúc mọi nơi.

Bật chế độ In cho khách

In từ các thiết bị di động của bạn kể cả khi bạn là khách ở một vị trí văn phòng khác. Bỏ qua quy trình rườm rà mà không gây hại cho các chính sách bảo mật trên mạng lưới công ty.

Quản lý Quyền Kỹ thuật số (QLQKTS)

Cùng với việc truyền tải dữ liệu đã được mã hóa, các phần mềm bảo mật tiên tiến, sự tuân thủ và quyền riêng tư cao, Smart Work Gateway cung cấp khả năng QLQKTS mạnh mẽ, cho phép bạn kiểm soát việc sử dụng, biến đổi và phân phối các tài liệu bản quyền.

Smart Work Gateway

Thay đổi cách vận hành doanh nghiệp của bạn bằng cách đưa doanh nghiệp của bạn đến với thời đại kỹ thuật số cùng với bộ giải pháp nâng cao hiệu suất và bảo mật tốt hơn của Smart Work Gateway.

Khám phá những thiết bị mới nhất trong giải pháp của Smart Work Gateway