Seamless Integration with Cloud Services

Quản lý đơn giản hóa

Chuẩn hóa quy trình công việc kỹ thuật số để tối ưu hóa

 

Đạt được quyền kiểm soát mạnh hơn

Sử dụng các công cụ phần mềm của Smart Work Gateway – Bảng Điều khiển quản lý và Điều khiển Fuji Xerox – để quản Thiết bị Đa Chức năng (MFD) của bạn và tăng tỷ lệ lợi nhuận trên đầu tư (ROI) từ vốn phần cứng CNTT.

 

Cải thiện hiệu quả vận hành cùng với chế độ tự phục vụ

Bạn có thể chủ động hỗ trợ các thiết bị của bạn – phát hiện thiết bị đang hoạt động, cài đặt, giám sát, quản lý bản ghi và nhiều tác vụ khác – tiết kiệm thời gian và tránh rắc rối mà vẫn đảm bảo thời gian vận hành tối đa.

 

Hành trình Fuji Xerox

Toàn bộ hành trình của bạn cùng các thiết bị của Fuji Xerox sẽ được hỗ trợ với một quy trình dễ dàng quản lý, làm mới và nâng cấp. Với các cập nhật thời gian thực từ các thiết bị của Fuji Xerox, bạn có thể đạt được mục tiêu bạn đặt ra cho các quy trình Quản lý Chất lượng chung.

Smart Work Gateway

Thay đổi cách vận hành doanh nghiệp của bạn bằng cách đưa doanh nghiệp của bạn đến với thời đại kỹ thuật số cùng với bộ giải pháp nâng cao hiệu suất và bảo mật tốt hơn của Smart Work Gateway.

Khám phá những thiết bị mới nhất trong giải pháp của Smart Work Gateway