Seamless Integration with Cloud Services

Hợp nhất hoàn hảo với các dịch vụ đám mây

Tối ưu hóa doanh nghiệp của bạn với kết nối đám mây

Hợp nhất hoàn hảo với các dịch vụ đám mây

Sắp xếp quy trình công việc của bạn với các dịch vụ đám mây

Phân bổ các tác vụ in, sao chép, scan và fax và đầu tư vào cơ sở hạ tầng doanh nghiệp để hợp nhất các quy trình công việc để đạt được sự tăng trưởng và lợi nhuận.

Tập trung các dịch vụ đám mây

Sử dụng giao thức Cloud Service Hub của Smart Work Gateway để kết nối với tất cả các dịch vụ đám mây công cộng và cá nhân cùng lúc – chỉ cần đăng nhập 1 lần – để tìm kiếm nội dung, xem trước tài liệu, chuyển đổi tập tin tự động và nhiều hơn nữa.

Dễ dàng truy cập tài liệu của bạn

Khám phá các công cụ đắc lực của Smart Work Gateway Cloud On-Demand Print – để tự động hóa và cải thiện các lưu trình kinh doanh, và tăng tính chính xác và tin cậy.


Smart Work Gateway

Thay đổi cách vận hành doanh nghiệp của bạn bằng cách đưa doanh nghiệp của bạn đến với thời đại kỹ thuật số cùng với bộ giải pháp nâng cao hiệu suất và bảo mật tốt hơn của Smart Work Gateway.

Khám phá những thiết bị mới nhất trong giải pháp của Smart Work Gateway