Features

Chúng tôi đã giúp bạn dễ dàng nâng cấp môi trường việc kỹ thuật số của mình. Smart Work Gateway cung cấp cho doanh nghiệp của bạn các tính 

Hợp nhất hoàn hảo với các dịch vụ đám mây

Nâng cao hiệu suất, tối ưu và phát triển doanh nghiệp

 • Sắp xếp quy trình công việc của bạn với các dịch vụ đám mây
 • Tập trung các dịch vụ đám mây
 • Dễ dàng truy cập tài liệu của bạn

Tìm hiểu thêm

Bảo mật di động kiên cố

Đảm bảo  các thiết bị cá nhân của bạn không bị xâm hại trước khi chúng kết nối với mạng công ty

 • Bảo mật dữ liệu mạnh và đáng tin cậy.
 • Bật chế độ In cho khách
 • Quản lý Quyền Kỹ thuật số (QLQKTS)

Tìm hiểu thêm

Quy trình công việc tài liệu tinh vi

An toàn chia sẻ nội dung để thúc đẩy hiệu suất và tính cạnh tranh

 • Quét văn bản dễ dàng
 • Dịch vụ khách hàng được cải thiện
 • Nâng cao bảo mật

Tìm hiểu thêm

Quản lý đơn giản hóa

Tập trung để chuẩn hóa và tối ưu hóa quy trình công việc kỹ thuật số

 • Đạt được quyền kiểm soát mạnh hơn
 • Cải thiện hiệu quả vận hành cùng với chế độ tự phục vụ
 • Chặng đường Fuji Xerox

Tìm hiểu thêm

Smart Work Gateway

Thay đổi cách vận hành doanh nghiệp của bạn bằng cách đưa doanh nghiệp của bạn đến với thời đại kỹ thuật số cùng với bộ giải pháp nâng cao hiệu suất và bảo mật tốt hơn của Smart Work Gateway.

Khám phá những thiết bị mới nhất trong giải pháp của Smart Work Gateway

Các giải pháp liên quan