Security

Bảo vệ 360°

Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của mọi doanh nghiệp. Với Fuji Xerox, bạn có thể yên tâm tập trung vào công việc vì công nghệ của chúng tôi luôn vượt mức tiêu chuẩn bảo mật hiện hành. 


Quản lý quyền kỹ thuật số (DRM)
Với công nghệ truyền dữ liệu mã hóa, phần mềm bảo mật tiên tiến, cam kết tuân thủ và đảm bảo quyền cá nhân, Smart Work Gateway cho phép duy trì khả năng DRM mạnh mẽ, giúp bạn kiểm soát hoạt động sử dụng, sửa đổi và phân phối các tài liệu bản quyền.

Xác thực người dùng một chạm
Smart Work Gateway bảo mật mọi hoạt động in thông qua xác thực người dùng một chạm. Bạn có thể kiểm soát người sử dụng MFD cũng như cấp quyền tiếp cận tài liệu in chỉ sau khi đã xác thực người dùng.

Khung kiểm tra tài liệu
Smart Work Gateway có thể giúp giảm thiểu các mối đe dọa nội bộ và nguy cơ rò rỉ thông tin. 

Mọi hoạt động sao chép, in, sao chụp và gửi fax đều được lưu tự động kèm thông tin người dùng, loại tài liệu và thiết bị đã sử dụng. Chế độ này là một phần của khung kiểm tra tài liệu và sẽ hỗ trợ tra xét trong trường hợp xảy ra rò rỉ. Khung kiểm tra tài liệu cũng sẽ đảm bảo rằng tài liệu đã được xử lý đúng quy trình, khuyến khích nhân viên chịu trách nhiệm và làm chủ hoạt động bảo mật các tài liệu do mình quản lý.

Quản lý dữ liệu thảnh thơi hơn và ngăn ngừa xâm nhập trái phép
Xây dựng nguồn dữ liệu toàn vẹn bằng cách đặt quyền truy cập tài liệu cho cả người dùng nội bộ và bên ngoài. Tránh việc thất thoát thông tin nhờ khả năng tạo kế hoạch sao lưu thông tin dự phòng cho mọi tài liệu sao chụp.

security

Các Giải pháp và Tính năng liên quan

Rất dễ dàng để mua các sản phẩm, vật tư và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có mạng lưới đại diện bán hàng rộng khắp sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn đúng giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu kinh doanh của mình.