DLS

Device Log Service

Dịch vụ quản lý sử dụng thiết bị đa chức năng

Tổng quan

Device Log Service là một dịch vụ cho phép khách hàng đếm và xem lượng sử dụng thiết bị thông qua giao diện web. Có thể in ra các kết quả kế toán, báo cáo đã đếm và tô màu theo dạng bảng biểu. Có thể lọc kết quả kế toán theo thiết bị hoặc theo ID người dùng, cho phép quản lý chi phí theo từng cá nhân hoặc theo từng phòng ban.
Để sử dụng dịch vụ này, khách hàng chỉ cần một thiết bị đa chức năng đã đăng ký hợp đồng dịch vụ EP-BB* cùng với một máy tính có kết nối Internet.
Không cần có máy chủ chuyên dụng. Vì vậy dịch vụ này sẽ giúp giảm tổng chi phí sử dụng tại văn phòng của khách hàng một cáchhiệu quả.
* Một dịch vụ quản lý thiết bị đa chức năng do Fuji Xerox cung cấp

Tính năng

Màn hình vận hành đơn giản và dễ sử dụng

Trang chủ- Liệt kê lượng sử dụng tổng thể
Sau khi đăng nhập, khách hàng sẽ được hiển thị giao diện Trang chủ với một danh sách các thiết bị quản lý và danh sách báo cáo chính. Thanh điều khiển đặt ở trang chủ sẽ cho phép đến từng chức năng mong muốn.


Tính toán dữ liệu sử dụng - Có thể đăng ký mẫu báo cáo tùy chọn
Khách hàng có thể tính lượng sử dụng trên thiết bị theo từng người dùng và tải dữ liệu sử dụng về. Có thể thiết lập chính xác các tiêu chí và các hạng mục tính toán theo từng mục đích cũng như xem kết quả dưới dạng đồ thị. Nếu tiêu chuẩn tính đã được thiết lập, có thể đăng ký tiêu chuẩn này dưới dạng "Mẫu báo cáo"
để sử dụng trong tương lai. Với chức năng thiết lập đơn giá* riêng cho màu và trắng đen, khách hàng cũng có thể hiển thị lượng sử dụng theo dạng biểu đồ có thể hiện rõ phần chi phí.
*Đơn giá dùng chung cho các thiết bị.
(Loại biểu đồ)

  • Biểu đồ tròn
  • Biểu đồ cột
  • Biểu đồ dòng
  • Biểu đồ vùngKiểm tra lượng sử dụng trên thiết bị
Có thể hiển thị lượng sử dụng hàng tháng trên bảng điều khiển.
Thông báo gửi tới người dùng sẽ được quy định sẵn. Khách hàng có thể cho hiển thị các gợi ý dùng in hai mặt hoặc in dồn trang.
*Phải cài đặt Multifunction Device Linkage Tool.


Quản lý thiết bị

Cung cấp chi tiết về các thiết bị đang được quản lý bằng Device Log Service. Khách hàng có thể đổi giao diện thành dạng danh sách hoặc dạng thông tin chi tiết, đồng thời có thể thay đổi thiết lập tính.


Quản lý người dùng
Có thể đăng ký lên đến 2000 người dùng. Khách hàng cũng có thể dễ dàng thêm người dùng hoặc cập nhật thông tin. Ngoài ra còn có thể đăng ký hoặc xuất thông tin người dùng ở định dạng CSV.


Job Log Analyzer*

Job Log Analyzer sẽ phân tích các bản ghi lịch sử công việc lưu trong Device Log Service và tạo ra các báo cáo cho từng cá nhân với sơ đồ chi tiết.

*Có thể tải Job Log Analyzer từ Device Log Service Help.

Lợi ích

Áp dụng dễ dàng
Không cần tốn công sức hay cơ sở vật chất nào. 
Có thể dễ dàng tạo ra chu trình PDCA để tiết kiệm chi phí.

Hình dung ra mức độ tiết kiệm
Có thể "hình dung" được lượng sử dụng bằng bảng và biểu đồ.
Nhờ đó thúc đẩy được ý thức tiết kiệm chi phí trong toàn công ty

Quản lý xác định
Đếm lượng sử dụng trên thiết bị theo từng người dùng hoặc theo từng thiết bị.
Người dùng có thể xác định được chính xác tình hình sử dụng của thiết bị.

Triển khai tối ưu
Có thể tính được lượng sử dụng cho từng bộ phận.
Đạt được mức cân bằng tối ưu chỉ với số lượng thiết bị tối thiểu.

Thông số kỹ thuật

Device Log Service-VN

File Size:
1.1 MB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

Liên hệ mua hàng

Device Log Service

Liên hệ Phòng Kinh Doanh

Rất dễ dàng để mua các sản phẩm, vật tư và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có mạng lưới đại diện bán hàng rộng khắp sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn đúng giải pháp phù hợp nhất cho nhu cầu kinh doanh của mình.
DLS