The key to digital transformation

Chìa khoá đến chuyển đổi số

Thời gian gần đây, chúng ta dường như nghe rất nhiều về chuyển đổi số. Từ văn phòng không giấy cho đến quy trình làm việc tự động, gần như ở mọi nơi đều có một câu chuyện mới về sự thành công của một công ty giảm được chi phí hoặc cải thiện năng suất thông qua chuyển đổi số.  

Nhưng trong lúc vội vàng chạy theo xu hướng này và đón nhận những thay đổi cải tiến, chúng ta rất dễ bỏ qua yếu tố quan trọng nhất của số hoá: con người. Chúng tôi tin rằng để tận dụng triệt để các nâng cấp hệ thống, trước tiên bạn cần hiểu rõ mối quan hệ giữa nhân viên và công nghệ của mình. Họ đang sử dụng công nghệ như thế nào? Họ có cảm thấy cần thay đổi? Và làm thế nào để họ đồng hành cùng nhau với những phong cách làm việc khác nhau? 

Trong quyển sách điện tử này, chúng ta sẽ xem tại sao tăng sức mạnh con người bằng công nghệ và việc huấn luyện phù hợp lại cần thiết để định hướng giá trị và sự tăng trưởng kinh doanh. 

Đọc sách điện tử

Các giải pháp liên quan