Tình trạng mua lại ISO/IEC 15408

Fuji Xerox đã mua lại ISO/IEC 15408* cho các sản phẩm dưới đây.

*ISO/IEC 15408 cung cấp tính độc lập, khách quan, xác nhận độ an toàn, chất lượng và độ tin cậy của các sản phẩm CNTT. Đây là tiêu chuẩn quốc tế duy nhất mà khách hàng có thể dựa vào để giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt khi mua các sản phẩm CNTT. Tiêu chí chung đặt ra các mục tiêu đảm bảo thông tin cụ thể bao gồm các mức độ chặt chẽ về tính toàn vẹn, bảo mật và tính sẵn sàng cho các hệ thống và dữ liệu, trách nhiệm giải trình ở cấp độ cá nhân và đảm bảo rằng tất cả các mục tiêu đều được đáp ứng. Chứng nhận tiêu chí chung là yêu cầu của các thiết bị phần cứng và phần mềm được nhiều chính phủ trên khắp châu Á Thái Bình Dương sử dụng

Các sản phẩm được chứng nhận ISO/IEC 15408

Sản phẩm ROM trình điều khiển Cấp EAL Đích bảo mật
Fuji Xerox ApeosPort-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C3370/C2271
DocuCentre-VI C7771/C6671/C5571/C4471/C3371/C3370/C2271
Controller ROM Ver. 1.0.19 EAL2 + ALC_FLR.2 open
Fuji Xerox DocuCentre-V C2265/2263 Controller ROM Ver. 1.0.13 EAL2 + ALC_FLR.2 open
Fuji Xerox ApeosPort-V 3065/3060/2060 DocuCentre-V 3065/3060/2060 Controller ROM Ver. 1.0.13 EAL2 + ALC_FLR.2 open
Fuji Xerox ApeosPort-V C7785/C6685/C5585 DocuCentre-V C7785/C6685/C5585 Series Controller ROM Ver. 1.0.7 EAL2 + ALC_FLR.2 open
Fuji Xerox ApeosPort-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276 DocuCentre-V C7776/C6676/C5576/C4476/C3376/C3374/C2276 Series Controller ROM Ver. 1.0.7 EAL2 open
Fuji Xerox ApeosPort-V C3320 Series Controller ROM Ver. 1.2.0 EAL3 + ALC_FLR.2 open
Fuji Xerox ApeosPort-V 4020 Series Controller ROM Ver. 1.2.0 EAL3 + ALC_FLR.2 open
Fuji Xerox ApeosPort-V 5070/4070 DocuCentre-V 5070/4070 Series Controller ROM Ver. 1.0.8 EAL3 + ALC_FLR.2 open
Fuji Xerox ApeosPort-V 7080/6080 DocuCentre-V 7080/6080 Series Controller ROM Ver. 1.0.7 EAL3 + ALC_FLR.2 open
FujiXerox ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 Series Controller ROM Ver. 1.10.14 EAL3 open
FujiXerox ApeosPort-V C7780/C6680/C5580 DocuCentre-V C7780/C6680/C5580 Series Controller ROM Ver. 1.10.13 EAL3 open
FujiXerox ApeosPort-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 T2 DocuCentre-V C7775/C6675/C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 T2 Controller ROM Ver. 2.0.12 EAL3 open
ApeosPort-V C7780/C6680/C5580 T2 DocuCentre-V C7780/C6680/C5580 T2 Controller ROM Ver. 2.0.13 EAL3 open
Fuji Xerox ApeosPort-IV C7780/C6680/C5580 DocuCentre-IV C7780/C6680/C5580 Series Controller ROM Ver. 1.101.7 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 Fuji Xerox DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C3373 Series (HDD model) Controller ROM Ver. 1.101.18 EAL3
ApeosPort-IV C5575/C4475/C3375/C3373/C2275 DocuCentre-IV C5575/C4475/C3375/C3373 Series (SSD Model) Controller ROM Ver. 1.102.7 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-IV C4430 Fuji Xerox DocuCentre-IV C4430 Series Controller ROM Ver. 1.101.2 EAL3
Fuji Xerox DocuCentre-IV C2265/C2263 Series (SSD Model) Controller ROM Ver. 1.111.4 EAL3
Fuji Xerox DocuCentre-IV C2265/C2263 Series (HDD model) Controller ROM Ver. 1.101.12 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-IV 7080/6080 Fuji Xerox DocuCentre-IV 7080/6080 Series Controller ROM Ver. 1.101.9 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-IV 5070/4070/3070 Fuji Xerox DocuCentre-IV 5070/4070 Series Controller ROM Ver. 1.120.1 EAL3
Fuji Xerox DocuCentre-IV 3065/3060/2060 Series (HDD model) Controller ROM Ver. 1.100.2 EAL3
Fuji Xerox DocuCentre-IV 3065/3060/2060 Series (SSD Model) Controller ROM Ver. 1.120.13 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-IV 3065/3060/2060 Controller ROM Ver.1.140.21 EAL3+ALC_FLR.2 open
Fuji Xerox DocuCentre-IV C2260 Series Controller ROM Ver.1.120.28 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-IV C5570/C4470/C3370/C2270 DocuCentre-IV C5570/C4470/C3370/C2270 Series Controller ROM Ver.1.40.7 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-III C7600/C6500/C5500 DocuCentre-III C7600/C6500/C5500 Series Controller ROM Ver.3.120.2 EAL3
Fuji Xerox DocuCentre-III C4100/C3100 Series Controller ROM Ver. 1.120.2 EAL3
Fuji Xerox DocuCentre-III 3007/2007 Series Controller ROM Ver. 1.120.2 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-III C4400 DocuCentre-III C4400 Series Controller ROM Ver. 1.121.3 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-III C3300/C2200/C2201 DocuCentre-III C3300/C2200/C2201 Series Controller ROM Ver. 1.120.5 EAL3
Fuji Xerox ApeosPort-II 7000/6000 Series Controller ROM Ver.1.180.7 EAL3

1. Để biết các kiểu máy MFD được chứng nhận mới nhất, vui lòng truy cập trang chủ JISEC 

http://www.ipa.go.jp/security/jisec/jisec_e/index.html

2. Phần mềm trình điều khiển cho MFD của FX sẽ được nâng cấp mỗi khi lỗi được sửa và cấp số phiên bản mới. Vì vậy, khách hàng có thể yên tâm sử dụng MFD của FX do các chức năng bảo mật được chứng nhận hoàn toàn không thay đổi trong trường hợp này.