contact

Tại sao ta nên mua hàng chính hãng?

Đừng gánh lấy rủi ro với hàng bán lẻ trái phép

Thiết bị đa chức năng của Fuji Xerox (MFD) là một sự đầu tư vào hiệu suất và năng suất cho công ty khách hàng. Nếu khách hàng mua sản phẩm từ một đại lý không được ủy quyền, hoạt động kinh doanh của đại lý này có thể không minh bạch và bền vững, do đó có thể sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả và đầu tư trang thiết bị của công ty khách hàng.

Nhấn vào đây để biết thông tin về các đại lý được ủy quyền của chúng tôi

Khi mua hoặc thuê sản phẩm từ những doanh nghiệp kinh doanh trái phép, khách hàng sẽ gặp phải các nguy cơ:

risk1
They may not be financially stable.

risk2

Unauthorised resellers may choose to cut corners by repairing instead of replacing critical spare parts.

risk3

Drum Life Prompt may be disabled to extend the drum yield. This compromises the print quality and shortens your machine life span.

 

They may use non-genuine toner powder that leads to poorer image quality.

risk4
Untrained technicians may not be able to accurately diagnose problems.

They are unable to obtain any latest firmware upgrades, and this denies you improved features.