contact

Liên hệ

Dễ dàng liên hệ, sẵn sàng phục vụ quý khách hàng

Liên Hệ

Fuji Xerox luôn đón chờ mọi yêu cầu của khách hàng. Khách hàng có thể liên lạc với chúng tôi thông qua nhiều hình thức.

   Call Us Online Form 
Yêu cầu chung & yêu cầu hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh: 028 38 29 00 38 & Nhấn phím: 100
Hà Nội: 024 38 241 063 & Nhấn phím: 100
Hải Phòng: 0225 3859 236 & Nhấn phím 100
Đà Nẵng: 0236 3892 896 & Nhấn phím 101

Meter Reading Submission

Customer Software Training

Customer Feedback

Request Pricing

Yêu cầu Hỗ trợ kỹ thuật, Đặt mực & thu gom mực cũ, Đặt giấy Hotline: 1800 54 54 49 (miễn phí)

Technical Support

Toner Ordering

Yêu cầu mua thiết bị và phần mềm

日本語
ホーチミン本社:吉本瑠巳
電話 0906 839 077
Eメールアドレス Rumi.Yoshimoto@vnm.fujixerox.com
ハノイ支店:平尾隆博
電話 0902 107 500
E
メールアドレスTakahiro.Hirao@vnm.fujixerox.com

한국어
호치민 시티 사무실
심희수
연락처: 0938 881 809 - 0938 338 422
이메일: HeeSoo.Shim@vnm.fujixerox.com 
하노이 사무실 & 쇼룸
신명석
연락처: 0942 829 955
이메일: MyungSeok.Shin@vnm.fujixerox.com

繁體中文
施沛志(Stanley Shih)
電話: (+84).909 992 850
聯繫信箱: PeiChih.Shih@vnm.fujixerox.com
 
吳卉芊
電話: 0901 420 133 - 0931 843 361
聯繫信箱: Wu.HueiCian@vnm.fujixerox.com

Request Pricing

Thông báo