career with us

Tương lai nghề nghiệp với chúng tôi

Hãy gia nhập đường đua cùng Đội thắng cuộc

Tại sao bạn nên làm việc tại Fuji Xerox Việt Nam?

Fuji Xerox hướng tới mục tiêu trở thành một công ty có sự cân bằng tốt cả ba thuộc tính:

  • - Fuji Xerox xây dựng một công ty "mạnh mẽ" có khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ xuất sắc làm hài lòng khách hàng và mang lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông 
  • Fuji Xerox là một công ty "thân thiện” với những đóng góp cho cộng đồng địa phương và toàn cầu trong các vấn đề về bảo vệ môi trường, hành vi đạo đức và đóng góp xã hội
  • Làm việc tại Fuji Xerox, bạn sẽ có một cuộc sống và công việc trọn vẹn tại một công ty "thú vị".

Với vị trí nhân viên kinh doanh, Fuji Xerox sẽ mang đến cho bạn:

  • Cơ hội phát triển nghề nghiệp đẳng cấp thế giới thông qua quá trình đào tạo và trải nghiệm tiêu chuẩn
  • Chương trình đào tạo kinh doanh chuyên nghiệp dành cho tất cả nhân viên mới
  • Lương thưởng cạnh tranh và có phần thưởng cho toàn bộ nhân viên kinh doanh
  • Một lộ trình nghề nghiệp rõ ràng