Pháp Lý

Clifford Chance

Sau khi triển khai dịch vụ in ấn và phòng thu của Fuji Xerox, Clifford Chance đã giảm được 20% chi phí in ấn và giải phóng 40% thời gian ghi chép pháp lý của họ.

Xem video trên YouTube

Một trong những công ty luật lớn nhất tại Singapore

Một trong những công ty luật lớn nhất tại Singapore đã cải thiện được giải pháp hỗ trợ và tăng sự hài lòng của người dùng đối với giải pháp tùy biến của họ nhờ sự trợ giúp của Trung tâm Hỗ trợ giải pháp khu vực Fuji Xerox (RSSC).

RHTLaw Taylor Wessing

Sự hợp tác chiến lược của Fuji Xerox với Nuance cùng sự tư vấn mạnh mẽ của chúng tôi trong việc thực hiện các giải pháp theo dõi chi phí và thu hồi chi phí tích hợp trong thiết bị đa chức năng của Fuji Xerox (MFD), kết hợp cùng kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm của chúng tôi trong quản lý tài liệu chính là lý do RHTLaw Taylor Wessing chọn chúng tôi làm đối tác đáng tin cậy với đầy đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu về tài liệu của họ. 

Tải PDF

Clifford Chance

File Size:
496.68 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

One Of Singapores Largest Law Firms

File Size:
393.74 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

RHTLaw Taylor Wessing LLP

File Size:
411.28 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource