Dịch Vụ Nhà Hàng Khách Sạn

Câu Lạc Bộ Premier Country
Cải tiến được quá trình kinh doanh cho câu lạc bộ nhạc country hàng đầu tại Singapore thông qua Giải pháp quản lý tài liệu Fuji Xerox. Tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu cũng như quy trình quản lý và chia sẻ thông tin cũng được tăng cường theo đó.

Tourism BC
Lợi ích mà Xerox 1:1 Lab mang lại cho Tourism BC chính là lượng dữ liệu người tiêu dùng liên quan được thu thập trong suốt dự án dùng để thiết lập mục tiêu tốt hơn trong hoạt động giao tiếp trong tương lai. Hướng dẫn 1:1 24 trang mới được tùy chỉnh mang lại hiệu quả và tri thức cho chương trình quản lý mối quan hệ với khách hàng. Làm tăng mối liên hệ và tính chính xác cho người tiêu dùng với chi phí thấp hơn cho Tourism BC.

Tải PDF

Premier Country Club

File Size:
667.16 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

Tourism BC

File Size:
777.14 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource