Chăm sóc sức khỏe

Allegiance Health

Allegiance Health, một hệ thống bệnh viện vùng tại Michigan đã cải tiến thiết kế, sản xuất, đặt hàng mẫu đơn; quản lý in hợp lý và nâng cao hình ảnh thương hiệu với sự trợ giúp từ Fuji Xerox Document Advisor.


ParkwayHealth

ParkwayHealth đã hợp tác với Fuji Xerox tiến hành Dịch vụ quản lý in ấn (MPS) và Hệ ThốngTiếp Nhận Bệnh Nhân (PASS) để hợp lý hoá quá trình quản lý tài liệu và quá trình tiếp nhận bệnh nhân. Nhờ đó giúp tiết kiệm đáng kể chi phí, cải thiện năng suất và tăng sự hài lòng của bệnh nhân đối với ParkwayHealth.

Tải PDF

Allegiance Health

File Size:
518.79 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

ParkwayHealth

File Size:
339.14 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource