Chính Phủ

Cơ quan Quản lý Năng lượng
Fuji Xerox cung cấp một giải pháp E-Registry (đăng ký điện tử) duy nhất để thay thế cho kho tài liệu của họ. Nền tảng duy nhất này giúp nâng cao khả năng duy trì, chia sẻ kiến thức và hợp tác để đảm bảo quy trình ra quyết định nhanh hơn với chất lượng tốt hơn.

Cục tác nghiệp Singapore
Một cục tác nghiệp tại Singapore đã chọn Fuji Xerox làm đối tác để xây dựng một cơ sở hạ tầng bền vững cho công nghệ IT xanh tại các văn phòng.

Cơ quan Quản lý Giao thông & Đường bộ (RTA)
Cơ quan Quản lý Giao thông & Đường bộ (RTA) hợp tác với Fuji Xerox trong hoạt động làm mới cơ sở hạ tầng in ấn cũ kỹ của họ. Giải pháp do Fuji Xerox đề xuất đã giúp RTA tiết kiệm chi phí, đạt được sự kiểm soát hoàn toàn cũng như giảm lượng khí thải carbon.

Tải PDF

A Singapore Statutory Board

File Size:
502.16 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

Authority In Energy Regulation

File Size:
581.56 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource

Roads And Traffice Authority RTA

File Size:
345.29 KB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource