Giáo dục

Trường Quốc tế Nam Sài Gòn

SSIS (Trường Quốc tế Nam Sài Gòn) là một trường học phi lợi nhuận với các cấp học từ mầm non đến lớp 12, được thành lập năm 1997 bởi Tập đoàn Phú Mỹ Hưng. Fuji Xerox hỗ trợ cho họ trong việc quản lý công việc in theo nhu cầu một cách dễ dàng cũng như quản lý người dùng.