MULTI

Fuji Xerox Asia Pacific as a GRI GOLD member

Thành Viên Tổ Chức GRI

 

Fuji Xerox Châu Á Thái Bình Dương là thành viên đầu tiên của Tổ chức GRI trong lĩnh vực quản lý và cung cấp các giải pháp về tài liệu. Chúng tôi ủng hộ sứ mệnh của GRI trong việc hỗ trợ việc các tổ chức trên thế giới đưa ra quyết định của mình, thông qua các Tiêu chuẩn Báo cáo Bền vững GRI và mạng lưới kết nối các bên liên quan của GRI, nhằm hành động vì thế giới và một nền kinh tế toàn cầu bền vững hơn.

Fuji Xerox, với trụ sở chính tại Nhật Bản, có các chi nhánh hoạt động ở nước ngoài tại Châu Á Thái Bình Dương bao gồm Úc, Campuchia, Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông và Đài Loan), Indonesia, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

 

Thông tin về các hoạt động phát triển bền vững của Fuji Xerox:

https://www.fujixerox.com/eng/company/csr

Thông tin về Fuji Xerox trên GRI website:

https://www.globalreporting.org/pages/GRIOrganizationsDetails.aspx?orgid=22696