Eprint

Tác động của chương trình cập nhật Microsoft Windows sẽ triển khai vào nửa cuối năm 2020 trên các sản phẩm Fuji Xerox

Tác động của chương trình cập nhật Microsoft Windows sẽ triển khai vào nửa cuối năm 2020 trên các sản phẩm Fuji Xerox

18 tháng 2, 2020

Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách vì đã luôn ủng hộ các sản phẩm của chúng tôi.

Trong tài liệu Tư vấn bảo mật ADV190023 do Microsoft Corporation phát hành vào tháng 08 năm 2019, theo thông tin vào ngày 04/02/2020, Microsoft có lịch tung ra một chương trình cập nhật cho Windows vào  nửa cuối năm 2020 để tăng cường bảo mật cho giao tiếp LDAP. 
 

Quý khách vui lòng truy cập các URL sau để biết thêm thông tin về tài liệu ADV190023 của Microsoft Corp.:

https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/ADV190023

https://support.microsoft.com/en-us/help/4520412/2020-ldap-channel-binding-and-ldap-signing-requirement-for-windows

Khi chương trình cập nhật này được cài đặt, hoạt động sử dụng các thiết bị đa năng, máy in, máy in công nghiệp, máy in khổ lớn và sản phẩm phần mềm của công ty chúng tôi có thể bị ảnh hưởng.
Vui lòng tìm hiểu thêm trong phần mô tả dưới đây và nếu hoạt động sử dụng sản phẩm bị ảnh hưởng, xin hãy khắc phục theo hướng dẫn. 

[Trong điều kiện môi trường chạy Windows]

Khi sử dụng Active Directory Domain Services (AD DS) hoặc Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) trong các phiên bản Windows sau: 

Windows 8.1
Windows 10 (Phiên bản 1507)
Windows 10 November Update (Phiên bản 1511)
Windows 10 Anniversary Update (Phiên bản 1607)
Windows 10 Creators Update (Phiên bản 1703)
Windows 10 Fall Creators Update (Phiên bản 1709)
Windows 10 April 2018 Update (Phiên bản 1803)
Windows 10 October 2018 Update (Phiên bản 1809)
Windows 10 May 2019 Update (Phiên bản 1903)
Windows 10 November 2019 Update (Phiên bản 1909)

Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019

[Các sản phẩm bị ảnh hưởng, điều kiện môi trường,  lỗi biểu hiện và biện pháp khắc phục]

Thiết bị đa năng, máy in, máy in công nghiệp, máy in khổ lớn

Sản phẩm  bị ảnh hưởng
Sản phẩm hỗ trợ LDAP
Vui lòng tham khảo danh sách sản phẩm dưới đây.

Danh sách sản phẩm (plist_en.pdf)

Điều kiện môi trường và  lỗi biểu hiện
Các  lỗi sau có thể xảy ra nếu người dùng sử dụng dịch vụ xác thực ngoài hoặc Remote Address Book. Lỗi xác thực có thể xảy ra khi sử dụng dịch vụ xác thực ngoài hoặc đôi khi người dùng không thể lấy thông tin của mình.
Người dùng đôi khi không thể lấy thông tin từ Remote Address Book. 


Biện pháp khắc phục
Quý khách có thể tránh  lỗi này bằng cách thực hiện giao tiếp LDAPS từ thiết bị đến Active Directory. Vui lòng xem mô tả dưới đây để biết cách thay đổi thiết đặt sản phẩm. 
Đối với máy chủ Windows, người dùng có thể cần thay đổi thiết đặt cho LDAPS. Vui lòng thực hiện theo thông tin do Microsoft cung cấp.

Quy trình thay đổi thiết đặt cho các thiết bị đa năng, máy in, máy in công nghiệp (mfp_en.pdf)
Quy trình thay đổi thiết đặt máy in (printer_en.pdf)
Quy trình thay đổi thiết đặt máy in 2 (printer2_en.pdf)
Quy trình thay đổi thiết đặt máy in khổ lớn (widef_en.pdf)

ApeosWare Management Suite

Sản phẩm  bị ảnh hưởng
ApeosWare Management Suite 2
ApeosWare Management Suite 1.4


Điều kiện môi trường và  lỗi biểu hiện
Nếu người dùng đã lấy thông tin người dùng hoặc thiết đặt xác thực người dùng bằng cách giao tiếp với Active Directory, người dùng đôi khi có thể không lấy được thông tin người dùng hoặc hoạt động xác thực người dùng bị thất bại.   

Biện pháp khắc phục
Quý khách có thể tránh  lỗi này bằng cách thực hiện giao tiếp LDAPS từ thiết bị đến Active Directory. Nếu người dùng đã sử dụng giao thức LDAPS rồi thì hoạt động sử dụng sản phẩm sẽ không bị ảnh hưởng. 
Vui lòng tham khảo quy trình bên dưới để xem cách bật giao tiếp LDAPS trên mỗi sản phẩm. 

Quy trình thay đổi thiết đặt cho phần mềm ApeosWare Management Suite 2 (awms2_en.pdf)
Quy trình thay đổi thiết đặt cho phần mềm ApeosWare Management Suite 1.4 (awms1_en.pdf)

ApeosWare Image Log Management

Sản phẩm  bị ảnh hưởng
ApeosWare Image Log Management

Điều kiện môi trường và lỗi biểu hiện
Nếu người dùng đã lấy thông tin người dùng hoặc thiết đặt xác thực người dùng bằng cách giao tiếp với Active Directory, người dùng đôi khi có thể không lấy được thông tin người dùng hoặc hoạt động xác thực người dùng bị thất bại.  

Biện pháp khắc phục
Quý khách có thể tránh  lỗi này bằng cách thực hiện giao tiếp LDAPS từ thiết bị đến Active Directory. Nếu người dùng đã sử dụng giao thức LDAPS rồi thì hoạt động sử dụng sản phẩm sẽ không bị ảnh hưởng.
Vui lòng tham khảo quy trình bên dưới để xem cách bật giao tiếp LDAPS. 

Quy trình thay đổi thiết đặt cho phần mềm ApeosWare Image Log Management (awilm_en.pdf)

Device Log Service

Sản phẩm bị ảnh hưởng
Device Log Service

Điều kiện môi trường và lỗi biểu hiện
Nếu người dùng đặt đồng bộ với máy chủ LDAP thì máy sẽ không thể giao tiếp với máy chủ LDAP và không thể cập nhật thông tin người dùng. Khi thông tin người dùng quản lý trong máy chủ LDAP bị thay đổi, Device Log Service sẽ không thể đếm chính xác. 

Biện pháp khắc phục
Quý khách có thể tránh  lỗi này bằng cách thực hiện giao tiếp SSL/TLS với máy chủ LDAP.
Vui lòng tham khảo quy trình bên dưới để xem cách tránh  lỗi này. 

Quy trình thay đổi thiết đặt cho dịch vụ Device Log Service (dls_en.pdf)

DocuShare

Sản phẩm bị ảnh hưởng
DocuShare 6.6
DocuShare 6.6.1
DocuShare 7.0

Điều kiện môi trường và  lỗi biểu hiện
Nếu người dùng đã lấy thông tin người dùng hoặc thiết đặt xác thực người dùng bằng cách giao tiếp với Active Directory, người dùng đôi khi có thể không lấy được thông tin người dùng hoặc hoạt động xác thực người dùng bị thất bại.   

Biện pháp khắc phục
Quý khách có thể tránh lỗi này bằng cách thực hiện giao tiếp LDAPS từ thiết bị đến Active Directory. Nếu người dùng đã sử dụng giao thức LDAPS rồi thì hoạt động sử dụng sản phẩm sẽ không bị ảnh hưởng.

  Quy trình thay đổi thiết đặt cho DocuShare (docushare_en.pdf)