fxv management team

Ban Giám Đốc

Ban Giám đốc

 
Ông Yanagiya Masaaki    Tổng Giám đốc
 Ông Ngô Thanh Vũ  Trưởng phòng Kinh doanh Cấp cao khu vực miền Nam
 Ông Lee Jae Woong  Trưởng phòng Kinh doanh Cấp cao khu vực miền Nam
 Ông Yagi Masato  Giám đốc phòng Kinh doanh phía Bắc
 Ông Phan Việt Hồng  Giám đốc phòng Dịch vụ khách hàng & Chất lượng
 Bà Trần Thị Diệu Hiền  Giám đốc phòng Tài chính, Nhân sự