fxv management team

Ban Giám Đốc

Ban Giám đốc

Ông Yanagiya Masaaki - Tổng Giám đốc 

Ông Matsumoto Yasuyuki - Giám đốc Kế hoạch kinh doanh & Tiếp thị
   Giám đốc Kênh Phân phối
  Giám đốc Kinh doanh hệ thống In Công nghiệp

Ông Takamura Chusho Giám đốc Điều hành phòng Kinh doanh phía Nam

Ông Egawa Naoaki Giám đốc Điều hành phòng Kinh doanh phía Bắc

Ông Phan Việt Hồng Giám đốc Điều hành Dịch vụ khách hàng & Chất lượng

Bà Trần Thị Diệu Hiền            - Giám đốc Điều hành Phòng Tài chính, Nhân sự