fxv management team

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc

Ông Hiroshi Shimoe - Chủ tịch
Ông Yasuyuki Matsumoto - Giám đốc Điều hành Phòng Kế hoach Kinh doanh & Tiếp thị
Bà Trần Thu Phương - Giám đốc điều hành Phòng Kinh doanh Kênh Phân phối
Ông Masahiko Kimura - Giám đốc điều hành Phòng Kinh doanh Khách hàng, khu vực phía Nam
Ông Chusho Takamura - Giám đốc Điều hành Phòng kinh doanh khu vực miền Nam và miền Trung
Ông Toru Nakazaki - Trưởng chi nhánh Hà Nội/Giám đốc Điều hành Phòng Kinh doanh Khu vực miền Bắc và Hải Phòng
Ông Lê Văn Vy - Trưởng phòng cấp cao Kinh doanh Hệ thống In Công nghiệp
Ông Phan Việt Hồng - Giám đốc Điều hành Dịch vụ khách hàng & Chất lượng
Bà Trần Thị Diệu Hiền - Giám đốc Điều hành Phòng Tài chính, Pháp lý, Hệ thống Thông tin, Nhân sự và Hành chính 

Thông báo